TR
EN DE RU
Barut Hotels
Barut Club

Sürdürülebilirlik

We Care All

Grubumuzun 2.800 odası ve 6.500 yatak kapasitesine sahip 8 otelinde, Barut Hotels’in kusursuz hizmet kalitesini temsil eden 3.500 kişilik değerli bir ekip görev almaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, çevresel ve toplumsal etkilerimizi en aza indirmeye odaklanıyoruz. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tesislerimizde enerji verimliliği sağlamak, su tüketimini azaltmak ve atık yönetimini iyileştirmek gibi önlemler alıyoruz. Ayrıca, yerel topluluklarla iş birliği yaparak ekonomik fırsatlar yaratmaya ve sosyal refahı artırmaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesiyle çevresel sorumluluğumuzu daha da pekiştiriyoruz. Tüm bu çabalarımızın sadece çevresel sürdürülebilirlikle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu hedeflere tüm paydaşlarımızın katılımı ve destekleriyle ulaşabileceğimizden eminiz.

We Care All Nedir?

Barut Hotels 2019 yılında başlattığı çevre bilinci hareketini We Care adıyla hayata geçirmiştir. Pandemi döneminde ise değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda 2021 yılında We Care All adını almıştır. Bu hareket, eğitimden çalışan haklarına, çevre etkinliklerinden kültürel mirası desteklemeye; atık azaltma, geri dönüşüm, tarımın desteklenmesi, yerel kaynaklardan satın alma, yenilenebilir enerji yatırımları, yerel istihdam ve sportif etkinliklere katılım gibi birçok alanda sürdürülebilir uygulamaları öne çıkarmaktadır.

Barut Hotels kurulduğu 1971 yılından bu yana doğa ve insan sevgisini koruma ve geliştirme misyonunu benimsemiştir. We Care All hareketiyle, gelecek nesillere karşı olan sorumluluklarını bugünden sürdürülebilir uygulamalarla yerine getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, doğal kaynakların korunması, yerel ekonominin desteklenmesi ve toplulukların güçlendirilmesi amacıyla aktif bir rol oynamaktadır.

Barut Hotels, sürdürülebilirlik ilkelerini değerlerinin merkezine yerleştirerek hem çevresel hem de toplumsal etkilerini en aza indirme yolunda kararlı bir adım atmaktadır.

We Care All Sürdürülebilirlik Komitesi

2023 Haziran ayında kurulan komite insan, doğa, çevre, kültür ve sanata odaklanarak birçok proje hayata geçirmektedir. Barut Hotels, Side Antik Kenti ve Perge Antik Kenti'nde birçok sanatçıyı ağırlamış; kültür ve sanata destek vermiştir. Barut Hotels uzun yıllardır Side Antik Kenti kazılarının ana sponsoru olup, Manavgat ve Side'ye kültür evleri, okullar ve ağaçlar bağışlamıştır; bu, çevre ve sürdürülebilirlik politikalarının bir göstergesidir.

Grubun sürdürülebilirlik çalışmalarının standardize edilmesi için düzenli olarak bir araya gelen bir çevre komitesi bulunmaktadır, bu komitenin adı We Care All Komitesi'dir. Bu komitede her otelin kalite departmanı yöneticileri, enerji yönetimi uzmanları ve pazarlama & kurumsal iletişim departmanı üyeleri bulunmaktadır. Bu multidisipliner yaklaşım çevresel etkileri azaltma, enerji verimliliği artırma ve yerel toplulukları güçlendirme gibi hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamak için stratejiler geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Barut Hotels, sadece misafirlerine kaliteli hizmet sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre ve topluma katkı sağlamak amacıyla kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Barut Hotels Politikası

Tüm çalışanlarımız ile birlikte misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en iyi kalitede hizmet vermek otellerimizin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda;

Yasal Gereklilikler

Barut Hotels tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

Çalışanlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği – Misafir Odaklılık

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.

Çevreye Saygı

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir.

Enerji Yönetimi ve Tasarrufu

Barut Otelleri olarak, enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı, enerji tüketim verilerimizi, teknolojik yatırımlar ile izleyip kayıt altına almayı, performans göstergelerimizi ve hedeflerimizi gözden geçirerek, enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirme yapmayı ve bu konuda ilgili tarafları bilgilendirmeyi önemsiyoruz.
Tüm hizmet ve faaliyetlerimizde çevre dostu otel anlayışı ile hareket ederek, sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak tasarım ve faaliyetlerde bulunuyoruz. Enerji yönetim sisteminin bütün gerekliliklerini karşılayarak, bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı ana görevlerimizden biri sayıyoruz.

Yeşil Enerji Sertifikalı Oteller

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nin ilk yeşil enerji sertifikalı otelleri Barut Hotels’e aittir. Acanthus Cennet Barut Collection ve Lara Barut Collection Akdeniz Bölgesi’nin ilk yeşil enerji sertifikalı otelleridir. 2024’te Barut Hotels bünyesindeki tüm oteller yeşil enerji kullanacaktır, yatırımlar devam etmektedir.

Gıda Güvenliği & Hijyen

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tüm oteller genelinde hijyen şartlarını ön planda tutmak ortak prensibimizdir.

Yatırımcımız ve İş Ortaklarımız

Çalışanlarına huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayan yatırımcımız ve aynı hedefi paylaştığımız iş ortaklarımızın beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek, en uygun maliyet ile rakiplerimizden daha iyi hizmet vermek için çalışırız.

Yerel Ekonomiye Destek

Satınalma Uygulamaları:

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden Otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

Çocuk İstismarı ve Taciz

Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

Dünya’da saygın olabilmek için çevreye ve Dünya’ya saygılıyız...

Barut Otelleri misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza
indirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Side Antik Kenti Kazıları Ana Sponsoru

Barut Hotels uzun yıllardır Side kazılarını desteklemektedir. Markanın 50. Yılı olan 2021’de Side Kazılarının resmi ana sponsoru olunmuştur, sponsorluk devam etmektedir.

Geleneğe Saygının Marka Temsili Barut Hotels

Side Nympheum’da (Anıtsal çeşme) yaz dönemi röleve, (Bir yapının bütün boyutları), restitüsyon (Bir yapının ilk tasarımına göre yapılan eklemelerin tarihi sırasına göre belgelenmesi) ve restorasyon (Onarım) çalışmaları başladı. Anıtsal Çeşme’de röleve, restorasyon ve restitüsyon çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) ve Barut Hotels ‘in katkılarıyla yapılıyor. Side girişindeki Anıtsal Çeşme’deki onarım ve restitüsyon çalışmalarını 5 yıldır ‘Tarih Günışığına Çıkıyor Projesi’ çerçevesinde aralıksız sürüyor. Üç dalda yapılan çalışmalar ile Roma döneminin muhteşem mimarisini gün yüzüne çıkacak. Anıtsal Çeşme’de dokuz çeşme bulunuyor. Bu çeşmeler Roma döneminde şehre girişin, Side’nin fiziki ve manevi temizliğinin sembolü. O dönem insanları şehre girerken ayaklarını 9 çeşmeden yıkayarak giriyor. Çalışmalar tamamlanınca şehrin Roma dönemi giriş kapısı ve görkemli 9 çeşme yeniden görülecek.

Side’yi dünya gündemine taşımak için restorasyon çalışmalarını sonuna kadar destekleyen Barut Hotels, geçmişe ve geleneğe saygının bir anıtı olarak marka şahitliğini yapmanın misyonunu taşıyor.

 

Acanthus Cennet Barut Collection Sürdürülebilirlik Raporu

Side’de keyifli ayrıcalıklarla yepyeni bir tatile hazır mısınız?

Acanthus Cennet Barut Collection modern mimarisi, konforlu odaları, gurme restoranları ve birbirinden keyifli ayrıcalıkları ile sizi bekliyor.

Rezervasyon
İletişim
Sizi Arayalım
Mesajınız başarıyla gönderildi.
Canlı Destek
Görüşlerinizi Paylaşın
Değerli Misafirimiz;

Tarafımıza göndereceğiniz tüm görüş, öneri ve talepleriniz ISO 10002:2018 kapsamında değerlendirilerek ekip arkadaşlarımız tarafından hızla yanıtlanacaktır. Teşekkür ederiz.

Mesajınız başarıyla gönderildi.